Ebu Abdullah bin Muhammed Mehdi Kimdir

Ebu Abdullah bin Muhammed Mehdi Abbasi halifesi (öl. Masebezan 785).

Halife Mansur’un oğlu. Babası tarafından Horasan valisi Abdülcebbar’ın isyanını bastırmak üzere bir orduyla Horasan’a gönderildi.

Abdülcebbar’ın hapsedilmesinden sonra Taberistan üzerine yürüdü; bu ülkeyi Abbasilere bağladı. Mansur’un ölümünden sonra halife oldu (775).

Bizanslılara karşı yapılan seferleri sürdürdü. Anadolu’da Ankara’ya kadar uzanan bölge ele geçirildi.

Fakat Mikhael Lakhanodrakon bir orduyla Abbasilere karşı çıktı, Hadas kalesini yıkarak Suriye .sınırına kadar uzanan bölgeyi tahrip etti.

Mehdi, 782’de Bizanslılara karşı bir sefer hazırladı. Karadeniz boğazına kadar geldi.

Bunun üzerine imparatoriçe Eirene anlaşma teklif etti. Her yıl müslümanlara bir miktar haraç vermeye başladı.

Fakat bir süre sonra Bizanslılar antlaşmayı bozdular. Devlet gelirinin gereksiz gösterişler için harcanması Mehdi zamanında başladı. Bu durum Abbasi halifeliğinin yıkılmasında etkili oldu.

Bir cevap yazın