Ebu Cafer El Mansur Kimdir,Hayatı,Dönemi

Ebu Cafer El Mansur Kimdir,(754-775)Abbasi halifesi.

Ebu Cafer El Mansur Dönemi

Abbasi halifesi olan amcası Ebul Ammas es-Seffah zamanında Emevilere karşı yapılan Vasıt kuşatmasına katıldı. Azerbaycan ve Elcezire valiliklerinde bulundu. Es – Seffah’ın ölümü üzerine (754) halife oldu.

Amcası Abdullah bin Ali halifeliğe sahip çıkmak istedi; fakat Mansur’un kumandanı Ebu Müslim el – Horaaanî tarafından bozguna uğradı. Bir süre sonra Mansur, Ebu Müslim’i de ortadan kaldırdı.

Bu olay Horasan’da ayaklanmaya sebep oldu. Ayaklanmanın başında bulunan iranlı Sunbaz, Medine’ye kadar yürüdü. Fakat Cevher bin Merrar idaresindeki halife ordusuna yenildi. Bir süre sonra da Cevher, halifeye karşı.bir tutum aldı.

756’da Cevher’i ortadan kaldıran Mansur, yeni isyanlarla karşılaştı: Elcezire’de hariciler, abbasî başkenti olan Haşimiye’de (Kûfe’nin yakınında) ravendîler, alevîler sonra da Medine’de hilafet isteğinde bulunanlar başkaldırdılar.

Bütün bu isyanlar Mansur tarafından güçlükle bastırıldı. Halid bin Bermek’in öğütlerine uyarak Bağdat’ın temellerini attı (762).

Mansur bir süre sonra Deylem ve Taberistan üstüne sefer yaptı ve bu bölgeyi Abbasîlere bağladı. Malatya ve Mosisa (Misis) şehirlerinin surlarını kuvvetlendirdi.

Fakat ordusu Hazarlar tarafından yenildi (765); iki yıl sonra Horasan’da bir ayaklanma çıktı, isyancıların başında bulunan Ustazasis peygamberliğini ilân etti. Fakat abbasî kumandanı Haşim bin Huzeyme tarafından bastırıldı.

Devlet mâliyesin düzeltmeye çalıştı. Hitabet, edebiyat ve mûsikiyle de ilgilenirdi. Mekke’ye hacca giderken öldü ve Mekke yakınlarına gömüldü.

Bir cevap yazın