Edip İbrahim Efendi

Edip İbrahim Efendi Osmanlı Maliye nazırı (İstanbul 1832-1888).

Edip İbrahim Efendi

ilk öğrenimini bitirdikten sonra Babıâli’de görev aldı.Maliye kaleminde bir süre çalıştıktan sonra Yemen defterdarlığına tayin edildi (1867). Tuna vilâyeti defterdarlığından tekrar Yemen defterdarlığına döndü. 1872 Yılında Maliye nezareti müsteşarlığına, 1873’te Danıştay üyeliğine getirildi.

Bu görevde bulunduğu sırada Milletlerarası Bulgaristan Tahkik komisyonuna osmanlı temsilcisi olarak katıldı. Daha sonra Defteri Hakanı nazırı, Divanı Muhasebat başkanı (1877), Said Paşa kabinesinde Maliye nazırı oldu (1879). Bu görevde bulunduğu süre içinde personel masraflarını düzenleme ve denk hazırlamada başarılı çalışmalar yaptı.

Sadrazam Said Paşa ile memur maaşlarında kesinti yapmak için anlaşmaya vardı. Bu işe o zaman 90 000 kuruş olan sadrazam maaşını 25 000 kuruşa indirmekle başladı. Memur aylıklarının belli bir düzen içinde ödenmesini sağladı.

Said Paşanın sadrazamlıktan ayrılması üzerine Maliye nazırlığını bırakıp Rüsumat emini oldu (1880).

Mahmud Nedim Paşa kabinesinde kendisine verilen Maliye nazırlığı görevini birkaç gün yaptıktan sonra gene Rüsumat eminliğine döndü, ölünceye kadar bu görevde kaldı. Edib İbrahim Efendi, aylıkların ayarlanması işinde yüksek rütbeli memurların öfkesini üzerine çekti.

Denk bütçenin yürürlüğe konması, gerçekleştirilmesi konusunda yüksek mevkide bulunan memurlar tarafından çıkarılan güçlüklerle karşılaştı. Bu durumda mâliyede köklü bir düzenlemenin yapılamayacağını anlayınca meslekten çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir