Edirne-Segedin Antlaşması,Önemi,Sonuçları

Edirne-Segedin Antlaşması,Belgrad’ın Osmanlılar tarafından kuşatılmasıyla başlayan savaşlara son vermek üzere, Osmanlı devletiyle Macaristan krallığı arasında yapılan antlaşma (12 temmuz 1444).

Edirne Segedin Antlaşması Önemi

vrenosoğlu Ali Beyin yönettiği Belgrad kuşatması, sonuçsuz kalınca (1441), Osmanlılar 1444’e kadar Hunyadi Janoş’un saldırılarına karşı koymak zorunda kaldılar.

Hunyadi, önce Hermanstadt’ta (Erdel) osmanlı ordusunun başında bulunan Mezid Beyi öldürdü; osmanlı askerlerini Tuna’nın doğusuna sürdükten sonra, akınlarını Eflak’a kadar uzattı; Rumeli beylerbeyi Kula Şahin Paşa kumandasındaki osmanlı ordusunu Vasag’da yendi (1442).

1443’te Macar kralı Ladislas IV, papanın vekilinin ve batılı şövalyelerin katıldığı bir haçlı ordusunun başında, önce Niş, sonra da İzladi Derbendi’ndeki osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı.

Haçlı ordusu Bulgaristan ve Trakya ovalarına hakim oldu, öte yandan Karamanoğlu İbrahim Bey, Macarları ve Sırpları desteklemek için Orta Anadolu’da saldırıya geçti; fakat başarılı olamadı.

Haçlılar, Murad II ile Yalvaç (Yalowacz) yakınlarında yaptıkları savaşı kaybederek çekilmek zorunda kaldılar.

Ordusunu yeniden düzenlemek isteyen Murad II, macar kralı Ladislas IV’e barış teklif etti.

Bir yandan osmanlı ordularının direnmesi, öbür yandan kışın Balkanlar’daki şiddeti karşısında Ladislav IV, Murad II’nin teklifini kabul etti. Szegedin şehrine giden osmanlı delegeleri Macarlar ile on yıl süreli bir antlaşma yaptılar.

Osmanlılar için çok ağır olan Edirne-Segedin Antlaşması uyarınca Türk yönetiminde bulunan Semendire ve öteki bazı şehirler Sırbistan’a geri verildi; Georgy Brankoviç’in krallığı onaylandı; rehine tutulan iki oğlu geri gönderildi; Vlad Drakul’a geri verilen Eflak üstünde Macaristan’ın yüksek hâkimiyeti kabul edildi.

Veziriazam Çandarlı Halil Paşanın kardeşi olan Damat Mahmud Çelebi’nin fidyesi olarak Macaristan’a 70 bin duka altını ödendi.

Edirne Segedin Antlaşması Sonuçları

Edirne-Segedin Antlaşması’ndan sonra Murad II, tahtı henüz 12 yaşında olan oğlu Mehmed’e bırakarak Manisa’ya çekildi.

Bu durumdan yararlanmak isteyen Macarlar, papanın da kışkırtmasiyle kısa bir süre sonra Szegedin antlaşmasını bozdular ve Varna’da Osmanlılara savaş açtılar (11 kasım 1444), fakat savaş aleyhlerine döndü. Antlaşmayı bozan Ladislas IV, Türkler tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın