Edirneli Ali Kimdir (Divan şairi)

 

Edirneli Ali Kimdir,Divan şairi (XVII. yy.). Asıl adı Hüseyin. Devrinin bilgin ve tarihçilerinden.

Eserlerinden iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır.

Şiirlerinde Nef’i’nin tesiri vardır.

Başlıca eserleri: Divan; Münşeat (Mektuplar); Ukud-ül-Cevahir (Mücevher Dizileri); Riyaz-üt-Terâcim (Hal Tercümeleri Bahçeleri); Şahadetname; Ukud-ül-Ukul (Akıllar Dizisi); Riyaz-ür-Rahme (Merhamet Bahçeleri); Tarih-i Umumi (Genel Tarih); Mif-tâh-ür-Rahme (Merhamet Anahtarı).

Bir cevap yazın