Edouard Chavannes Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Edouard Chavannes Biyografi,Edouard Chavannes Kimdir,Fransız bilgini, çin ve Türk dili uzmanı (Lyon 1865-Paris 1918).

Edouard Chavannes Hayatı

1889-1893 Arasında Çin’de bulundu, sonra Collfege de France’a profesör oldu.

Edouard Chavannes
Edouard Chavannes ,Fransız bilgini, çin ve Türk dili uzmanı (Lyon 1865-Paris 1918).

1907’de, arkeoloji araştırmalarını tamamlamak için tekrar Çm’e gitti.

Çin kaynaklarını inceleyerek Türklerle ilgili bilgiler topladı.

Başlıca eserleri, çin dili ve kültürü alanında: La Sculpture sur Pierre en Chine au Temps de deux Dynasties Han (İki Han Sülalesi Devrinde Çin’de Taş üzerine Oyma) [1893); Les inscriptiom Chinoises de Bodh-Gaya (Buddha-Gaya Çin Yazıtı) [1896]: Dix lnscriptions Chinoises de L’Asie Centrale (Orta Asya’da On Çince Yazıt) [1902]; Le Dieu du Sol dans la Chine Antique (Eski Çin’de Toprak İlâhı) [1901].

Türk dili ve kültürü alanında: Documents sur les L’ou-Klue (Turcs) Occidentau.v (Batı Tukyular [Türkler] ile ilgili Belgeler) [Sboznik Trudov Orhanskov Ekspeditsii’de, 1903].

Le Cycle Turc des Douze Animaux (12 Hayvanlı Türk Devirli Takvimi) [Tung-Pao’da, 1906].

Buddha’cı edebiyat alanında: Fables et Contes de VI nde Extrats du Tripitaka Chinois (Çince Tripiiaka’dan Alınma Hint Kaynaklı Hayvan Masal ve Hikâyeleri) [1905].

Arkeoloji alanında la Mission Archelogique dans la Chine Septentrionale (Kuzey Çin’de Arkeolojik Misyon) [1913].

Sö-ma-çiyen’in Che-Ki (Tarihi Anılar) adlı eserinden yaptığı, Fakat yarıda kalan tercümesi de önemlidir.

Bir cevap yazın