Edward Rydz-Smigly,Biyografi

Edward Rydz-Smigly Polonyalı mareşal (Lwow [bugün Lvov] 1886 – Varşova 1944).

Edward Rydz-Smigly Biyografi

Pilsudski’nin yanında yetişti. Birinci Dünya savaşında Polonya lejyonundan bir alaya kumanda etti.

1918’den 1920’ye kadar Ukraynalılara karşı girişilen harekata, sonra Sovyetler ile yapılan savaşlara katıldı.

1935’te ordu genel müfettişi oldu; 1936 da mareşalliğe yükseldi.

Cumhurbaşkanından sonra devletin en önemli kişisi haline geldi.

1939’da Polonya kuvvetleri başkumandanı oldu.

Birliklerinin yenilgiye uğramasından sonra Romanya’ya sığındı.

1940’ta Romanya’dan kaçarak Varşova’ya döndüğü ve 1944 Ayaklanması sırasında öldüğü sanılır.

Bir cevap yazın