Edward Seymour Kimdir?

Edward Seymour Kimdir,Hertford kontu ve birinci Somerset dükü. Ingiltere kral naibi (1506’ya doğr. – Londra. 1552).

Jane Seymour’un erkek kardeşi. Kızkardeşinin Henry VIII ile evlenmesi sayesinde yıldızı parladı. 1544’te Kuzey kumandanlığına getirildi, bu görevi sırasında İskoçya’ya başarılı sindirme akınları yaptı.

Kayın biraderinin ölümü üzerine (1547) naiplik meclisine kendisini naip (protector) tayin ettirdi. Büyük nüfuzunu, cömert fakat ihtiyatsız bir din ve toplum siyaseti yolunda kullandı.

Protestan reformu hareketini, şiddete başvurmadan başarıya ulaştırmak istedi, XVI. yy. mali bunalımından ve şehir kapitalizmi ile tarlaların otlak haline getirilmesinden büyük acı çeken halk sınıflarına yardım etti. Protestanlığa olan sempatisi Kıta Avrupası’ndan İngiltere’ye göçmen akımına yol açtı ve göçmenlerle birlikte çeşitli tarikatlar da geldi.

Fakat 1549’da gittikçe artan güçlükler, Seyrfıour’un düşmesine yol açtı. Karışıklıkları önlemek için hazırladığı Book of Common Prayer’i (Dua Kitabı) bazı protestanlar yetersiz buldu, bazı katolikler ise aşırı görerek Comwall’de ayaklandılar.

Seymour’un İskoçya ile anlaşma yolundaki teklifleri başarısızlığa uğradı: 1547’de Pinkie’de kazanılan büyük zafere rağmen, komşu kral anlayışlara düşmanlığı zengin sınıfları şiddetle tasalandırmıştı. Ama onun bu davranışı Norfolk köylülerinin ayaklanmasını önleyemedi.

Rakibi Dudley bundan yararlanarak Seymour’u devirdi. Naipliği kaybedince, Seymour bir süre hapis yattı. Bununla birlikte 1550’de Meclis’e kabul edildi, ama siyasî rolü artık sona ermişti. Halk tarafından çok sevilişi rakiplerini korkutuyordu. 1551’de hapsedildi ve ölüme mahkum oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir