Eğrikapılı Mehmed Rasim Kimdir,Hayatı

Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi Osmanlı  hattatı (İstanbul 1687-1756). öğrenimi sırasında babası imam Yusuf Efendiden sülüs ve nesih yazı dersleri aldı.

Sarayı Amire yazı hocası Yedikuleli Emîr Efendi ile İmrahor camii imamı Seyyid Abdullah Efendiden 6 çeşit yazı (aklâm-ı sitte) öğrenerek 18 yaşında icazetname aldı.

Tâlik yazıyı da meşhur hattat Kâtibzade Mehmed Refi Efendiden öğrendi.

Sonra 1714’te yeniden açılan Galatasaray-ı Hümayun’a Şehit Ali Paşa tarafından yazı hocası olarak tayin edildi, ayrıca Sultan Ahmed III, Malili mahmud I, Damad İbrahim Paşa ve Musahip ün Mehmed Paşanın lütuflarına mazhar oldu.

1737’de ta’lik yazı hocası Nur Mustafa Efendinin vefatıyla açılan Saray-ı Hümayun yazı hocalığına getirildi.

Devrinin tanınmış bir hattatı olduğu için eserleri zamanının müzehhipleri tarafından ye tezhip edilen Mehmed Rasim’in kendisi de bu sanatı merak ederek Sultanselimli Mustafa reşit Ûsküdarlı rugani (Revgani) Ali Çelebi ve Bursalı hattat ve müzehhip Mehmed Efendiden tezhip öğrendi.

60’tan fazla Kur’an’ı, sayısız En’am’ı, hilyeleri, dua kitapları, murabba ve kıt’aları müzelerde ve hususî ellerde bulunmaktadır.

Bundan başka Azapkapı’da Sultan Mahmud I’in annesinin yaptırdığı çeşme, sebil ve mektep kitabeleri ile Nuriye camii kapı yazıları önündür.

Edebiyatla da uğraşmış olan Mehmed Rasim, şiirde Rasim mahlâsını kullandıı. Divanının bir nüshası Topkapı Sarayı kütüphanesindedir.

Nakşibendiye tarikatına bağlı olan Mehmed Rasim’in şiirlerinde tasavvuf düşüncesi hâkimdir.

 

 

Bir cevap yazın