El Muktedi bi Emrillah

El Muktedi bi Emrillah (Ebül Kasım Abdullah), abbasî halifesi (Bağdat 1056 – 1094). Babasının ölümünden sonra halife ilân edildi (1075). Halifelik yılları, Selçuklu devletinin en güçlü olduğu sultan Melikşah devrine rastlar.

Melikşah’a bağlılığını bir «menşur» ile bildirdi; bu yüzden, Abbasî devletinin din kurallarına dayanan gücünün artmasını sağladı. Fatımî halifeliğine bağlı olan Suriye, Filistin, Hicaz ve Yemen’de Abbasîler adına hutbe okuttu.

Selçuklulara dayanarak, Abbasîlerin etki alanını genişletti. Halifelikle saltanatı birleştirmek amacıyla selçuklu sultanlarıyla yakınlık kurdu. Bir selçuklu melikesiyle evlendi (1088).

Devlet yönetimi Selçukluların elinde olmasına karşılık din işleri halife tarafından yönetiliyordu. Melikşah’ın ölümünden sonra Muktedı’nin durumu sarsıldı. Berkyaruk Bağdat’a gelerek kendi adına hutbe okuttu (1093).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir