Elmas Mehmed Paşa

Elmas Mehmed Paşa (1661 – 1697) Osmanlı devlet adamı.Divrikli Mehmed Ağanın mühürdarı oldu. Hazine dairesine, kısa bir süre sonra Hasodaya girdi; rikabdar oldu. Silâhtarlığa (1687), miralemliğe ve hazine kethüdalığına, daha sonra da nişancılığa (1689) getirildi; vezirlik rütbesi aldı. Mustafa II zamanında Rikabı Hümayun kaymakamı oldu (1695).

Aynı yıl, Ali Paşanın azledilmesi üzerine, onun yerine sadrazam tayin edildi. Mustafa II’nin bütün seferlerine katıldı; Üçüncü Avusturya seferinde (1697), Zenta savaşında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir