Emir Buhari Kimdir?

Emir Buhari Kimdir (Seyit Ahmed bin Muhammed el-Hüseynî el-Buharî).

Emir Buhari Hayatı

İstanbul’un ünlü velilerinden (Buhara 1443 [?] – İstanbul 1516), Soyu Hüseyin’den geldiğinden seyit sayılır, önceleri Hâce Ubeydullah Ahrâri Semerkandî’ye bağlandı, sonra Şeyh Abdullahı ilâhi’nin dervişi oldu. Şeyhiyle birlikte Simav’a yerleşti.

Bir süre sonra hac için Mekke’ye gitti. Mekke’de kaldığı zaman içinde kendini tamamen ibadete verdi. Sonra yine Simav’a döndü. Şeyh ilâhî’nin müsaadesiyle İstanbul’a giderek Şeyh Vefazade vaziyesine girdi. Bilgisi, terbiyesi, züht ve takvası ile çok geçmeden üne erişti.

Bayezid II, Fatih camii yakınlarında kendisi için bir tekke yaptırdı. Burada, nakşibendî erkânına göre halkı irşada başladı. Her şeyden elini ayağını çekmiş olmasına, haktan kaçınmasına rağmen İstanbullular kendisine gönülden bağlandılar, tekkesi dolup taştı, ölünce Fatih’teki tekkenin haziresine gömüldü ve burası sayılı ziyaret yerlerinden biri oldu.

Yerine, damadı Mahmud Efendi geçti. Tekkelerin kapatılmasına kadar burada nakşibendî usulüne göre zikir ve âyinler yapıldı.

Tekkede bir mescit ve 16 hücre vardı. Mescidin minberini sadrazam Bayram Paşa (XVII. yüzyıl) koydurtmuştu.

Tekkenin mektebini de kazasker Kızıl Abdurrahman efendi yaptırdı. İstanbul’da Emîr Buharî adını taşıyan iki nakşibendî tekkesi daha vardı. Bunlardan biri Edirnekapı dışında, diğeri Ayvansaray’dadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir