Emnabad Sarayı

Emnabad Sarayı  İstanbul’da Fındıklı semtinde ünlü sahil saraylarından biri. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılarak (1724-1725) karısı, Fatma Sultana verildi. Sarayın yerinde eski sadrazamlardan Kara İbrahim Paşanın yeğeni Osman Beyin yalısı bulunuyordu.

Osman Bey ölünce Hâzineye olan borçlarına karşılık yalı müsadere edildi ve padişaha ait mülkler arasına katıldı. Sultan Ahmed III’ün kızı Fatma Sultan için yaptırmayı düşündüğü sarayın yeri olarak burası seçildi.

Bina eminliğine başbaki kulu Mehmed Emin Ağa getirildi. Saray kıyı boyunca uzanan ve denize şahnişlerle çıkıntılar yapan selâmlık, ağalar dairesi, mabeyin ve harem dairelerinden ve buna dik denize doğru çıkıntı yapan bir köşkten meydana geliyordu.

Patrona Halil isyanından sonra (1730) saray Fatma Sultandan alınarak Hazine emlâkine katıldı.

Abdülmecid devrinde de tamamen yıkıldı. Yerine padişahın iki kızı Adile ve Cemile Sultanlar için iki sahil sarayı inşa edildi. (Bina daha sonra Meclisi Mebusan, Güzel Sanatlar akademesi ile Edebiyat fakültesi ve Atatürk Kız lisesi olarak kullanıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir