Enerji Nedir,Varlıklar Hangi Durumlarda Enerjiye Sahip Olurlar

Enerji Nedir,Varlıklar Hangi Durumlarda Enerjiye Sahip Olurlar,O zaman bir enerjileri var demektir.

Sonra cisimler ne kadar iş yapabiliyoriarsa , enerjileri de o kadardır.

Yani 25 kg’ lık bir iş yapan bir cisim 25 kgm’ lik bir enerjiye sahiptir.

Enerjiyi tam olarak kavrayabilmek için , mekanik enerjiyi iyi bilmek gerekir.

Mekanik enerji iki çeşittir.

Bunlardan birincisi Potansiyel Enerji ikincisi Kinetik Enerji’ dir.

Dağın tepesinden aşağıya yuvarlanan bir kaya parçasının potansiyel enerjisi vardır.

Bu taş yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanınca bir iş yapar. Bi akarsu , hızla akarken önüne ne çıkarsa silip süpürür Dolayısıyla bir iş yapar. Demek ki enerjisi vardır.

Gerilen bir yayda enerji vardır. Çünkü bırakıldığında bir iş yapar.

Bu verdiğimiz örneklerde iki ayrı durum ortaya çıkıyor.

Birici durum ve ikinci durum.

Dağın tepesinde duran taş, bir yerde biriken su ve gerilmemiş bir yay birinci durumdadır.

Taşın yuvarlanması , suyun hızla akmaya bırakılması ve suyun gerilmesi ise ikinci durumdur.

İkinci durumda bu cisimler iş yapabilir duruma gelmişlerdir.

Yani bu cisimlere potansiyel enerji verilmiştir.

Potansiyel enerjinin hesaplanması çok kolaydır.

5 kilogrammetrelik bir iş yapan cismin yitirdiği enerji de 5 kilogrammetre’ dir.

Bir cisme potansiyel enerji kazandırabilmenin fen belli başlı yolu onu yükseltmektir.

Durmakta olan bir cisme bir kuvvet uygulayalım.

Ve bu cismi hareket ettirelim. Ve hızımda arttıralım.

Bu arada biz belli bir miktar enerji harcamış oluruz.

Fakat cismin kazandığı potansiyel enerjide ve yüksekliğinde herhangi bir değişme görülmemiştir.

Sadece kinetik enerji kazandırılmıştır. Bir başka tanımı da şöyle yapabiliriz.

Hareket halindeki bir cisimi düşünelim.

Bu cisim, durabilmek için çevresindeki cisimler üzerinde bir iş uygular.

Buradan anlaşılıyor ki cisimler hareket halindeyken de bir enerjiye sahiptirler.

İşte bu enerjiye kinetik enerji denir.

Hareket halindeki bir cismin kinetik enerjisi , kütlesiyle hızının karesiyle orantılıdır.

Kinetik enerji hesabını formüle edecek olursak şu sonuca varırız.

Kinetik Enerji = 1/2 x Kütle x Hız2 Kütlenin birimi kilogramkütle,

hızın birimi metre/saniye, enerjinin birimi de joule’ dür.

Şayet cisim düzgün değişen bir hareket yapıyorsa bunun hesabı ise değişmektedir.

Örneğin cismin önceki hızı ile ikinci hızı farklıdır. Bunun için formülü değiştirmek gerekmektedir.

Sonuçta şöyle bir formül çıkar ortaya

Kinetik Enerji = Kütle/2 x ( ikinci hız2-Birinci Hız2)

Bir cevap yazın