Eniştezade Ali Efendi

Eniştezade Ali Efendi (? – 1762)-Hattat. Babası, Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın eniştesi olduğu için bu ad ile tanınır. Sülüs ve nesih yazıyı Hattat İsmail Zühtü’de çalışmış ise de icâzetnâmesini Hattat Kâtipzâde Mustafa’dan aldı.

1762 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Mezarı Topkapı Surdışı mezarlığındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir