Erginos Kimdir,Hikayesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

Erginos Kimdir Yun. mit. Boiotia’da Orkhomenos Minyai’lerinin kralı.

Thebai’li Perieres tarafından öldürülen Klymenos’un oğlu.

Babasının öcünü almak için Thebai’lileri yendi ve onları yirmi yıl boyunca yılda 100 boğalık bir haraca bağladı.

Bu haracı toplamakla görevli olanlar karşılarında Herakles’i buldular; Herakles, memurların burunlarıyla kulaklarını keserek adamları efendilerine geri gönderdi.

Bunun üzerine Erginos Thebai’Iilere yeniden savaş ilân etti ve yenilerek Herakles, tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın