Ermenistan

Ermenistan,Yüzölçümü: 29 800 km². Başkenti ve en büyük kenti: Erivan (1 300 000 nüf.)

Nüfusu (1991 tah.): 3 580 000; nüfus yoğunluğu: Km²’ye 120 kişi. Resmi dili: Ermenice. Başlıca dinler: Ermeni ortodoks.

Eğitim Sağlık

Hastane yatak sayısı (1988): 30 400. Hekim sayısı (1988): 13 800. EKONOMİ. Başlıca gelir kaynakları: Tarım (pamuk, meyve, tütün, tahıl), sanayi ( kimya sanayisi, makine yapımı, dokuma sanayisi), madencilik (bakır, çinko, altın). Para birimi: Ruble. YÖNETİM. Türü: Cumhuriyet. Yasama Meclisi: Parlamento.

Ulaşım

Karayolları (1989): Toplam 12 100 km. Demiryolları (1989):Toplam 830 km.

Batı Asya’da devlet. Kuzeyde Gürcistan, doğuda Azerbaycan, güneyde İran, batıda Azerbaycan ve Türkiye ile sınırlı olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Erivan’dır.

Ermenistan Coğrafyası

Küçük Kafkas dağları bölgesinde yayılan Ermenistan Cumhuriyeti toprakları, yüksek yaylalar, dağlar ve dağlar arasındaki çöküntülerde yayılır. Toprakların % 90’ında yüksekliğin 1 000 m’nin üstünde olduğu ülkede, genellikle sert kara iklimi egemendir; yazlar kurak, kışlar çok soğuk geçer.

Dünyanın en büyük dağ göllerinden biri olan ve toplam yüzölçümün % 5’ini kaplayan Sevan gölünden çıkan Razdan ırmağından enerji üretiminde ve sulamada yararlanılır.

Nüfusun % 90’dan çoğunu oluşturan Ermeniler Hint-Avrupa dillerinden Ermenice konuşurlar. Tarımın (üzüm, sebze, meyve, tütün) ve sanayinin (metalürji, kimya sanayisi, dokuma sanayisi, çeşitli makineler yapımı, vb.) gelişmiş olduğu ülkede, yeraltı gelir kaynaklarının başlıcaları arasında bakır, molibden ve altın yatakları sayılabilir.

Ermenistan Tarihi

23 Eylül 1990’a kadar eski SSCB’yi oluşturan cumhuriyetlerden biri olan Ermenistan Cumhuriyeti, o tarihte bağımsızlığını ilan etti ve 16 Ekim 1991’de Levon Ter-Petrosyan cumhurbaşkanlığına seçildi.

2 Mart 1992’de Birleşmiş Milletler üyeliğine alındı. Azerbaycan’la 1988’de başlamış olan çarpışmalar, Ermenilerin saldırılarıyla 1992’de de sürdü.

Bu arada ekonomik durumun gün geçtikçe bozulması üstüne, cumhurbaşkanı 15 Aralık 1992’de “acil durum” ilan edip, Şubat 1993’te hükümeti değiştirerek, Grant Bagratian’ı ekonomik reformlar yapma göreviyle başbakanlığa atadı. 1993 sonunda Azeri kuvvetleri karşı saldırıya geçti ve yitirilen toprakların bir bölümünü geri aldı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir