Ernst Chladni

Ernst Chladni Alman fizikçisi (Wittenberg 1756-Breslau 1827). Aynı zamanda felsefe Ye hukuk doktoru. Eserlerinin geliriyle yaşadı ve çok seyahat etti.

Ernst ChladniÇubukların uzunlamasına titreşimlerini ye bükülme titreşimlerinin kanunlarını buldu; buradan hareket ederek katı cisimlerin titreşimlerini inceledi. 1800 Yılına doğru, üzerlerine ince kum serpilmiş çerçeve ve düğüm noktalarından yararlanarak deney yoluyla levhaların titreşimlerini inceledi.

Org borularının verdiği seslere dayanarak, çeşitli gazlar içinde sesin yayılma hızını bulan ilk bilgin oldu. Müzikte uyuşum ile uyuşum suzluğun sebeplerini açıkladı (1798), du yulabilen seslerin sınırlarını belirtti ve bazı müzik âletleri icat etti. Chladni göktaşlarının Güneş sistemiyle ilgisi bulunduğunu ilk iddia eden (1794) fizikçidir.

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir