Esad Muhlis Paşa Kimdir,Hayatı

Esad Muhlis Paşa Osmanlı veziri (Ayaş ? – 1851).

Esad Muhlis Paşa Hayatı

İlk öğrenimini ailesinden aldı ve güçlü bir doğu kültürüne sahip oldu. Şiir ve edebiyata merak sardı. Böylece XIX. yy.da Türk edebiyatında özel bir yere sahip oldu.

Yazdığı şiirlerde Muhlis mahlâsını kullandı. Mürettep bir divan meydana getirdi, şiirlerini Eş’ar adı altında yayınladı. öğrenimini tamamladıktan sonra vezir kapılarında görev aldı.

Palaslı Mehmed Paşanın divan efendiliğini yaptı. Bu sırada Drama nazın Mahmud Ağanın cezalandırılmasıyla onun yerine Drama nazırı oldu.

Sonra Edirne’de muhafızlık yapmak şartıyla vezirliğe getirildi (mart 1824). 1826’da yeniçerilik lağvedilirken, Edirne’de ocakların kapatılmasında başarı gösterdi. 1830 -1836 Yıllarında Erzurum’da valilik yaptı.

Yozgat civarında soygunculuk yapan ve İran’a kaçan Kadıkıran’ı yakaladı, mükâfat olarak müşirlik verildi.

1837’de Gelibolu’ya sürgüne gönderildi. Sonra affedildi ve İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Reşid Paşa tarafından yine sürgüne gönderilmek istendi. Bu harekete Mahmut II tarafından mani olundu.

Çekemeyenler tarafından İstanbul’dan uzaklaştırılmak gayesiyle Sivas valiliğine tayin edildi. 1847’de de Halep, Musul ve Diyarbakır valiliğine getirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir