Esat Arsebük Kimdir?

Esat Arsebük Kimdir Türk hukukçusu (İstanbul 1884 – Ankara 1954)

. Mecelle şârihi Ali Haydar Arsebük’ün oğlu.

Galatasaray lisesini (1904), İstanbul Hukuk fakültesini bitirdi (1906).

Paris Hukuk fakültesinde eğitim gördü (1913).

Esat ArsebükAdalet Bakanlığı Hukuk İşleri müdürlüğüne tayin edildi (1913), İstanbul I. Ticaret mahkemesi reisliğine getirildi (1913).

1925’te avukatlığa başladı; A-dalet Bakanlığı Teftiş heyeti dekanı oldu (1941); Ankara Hukuk fakültesi dekanı oldu (1941); 1954’te emekliye ayrıldı.

Esat Arsebük Eserleri

Garp Hukuku Nazariyeleri (1927); Hâkimlerin Hakkı Takdiri ve Hüsni Niyet (1927); Hukuk Muvacehesinde Kambiyo (1927); Borçlar Hukuku (1936); Borçlar Hukuku; Umumî Esaslar (1937); Medenî Hukuk (1938); Medeni Hukuk (II. kısım) [1940].

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir