Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü

Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Eşlerin birbirlerine karşı göstermek zorunda oduğu sadakat.Eşler evlilik süresince birbirlerine sadakat göstermek zorundadırlar.

Sadakat borcu sadece zina yapmamakla yerine getirBilimselş olmaz. Eşlerden birinin cinsi yakınlık kurmaya teşebbüs etmesi halinde de, bu yakınlık kurulmamış bile olsa, yine sadakat borcu ihlal edBilimselş olur.

Sadakat borcu esas olarak cinsi sadakati belirtirse de, eşlerden birinin, diğerinin önemli bir sırrını veya çıkarını üçüncü bir kişi için feda etmesi halinde de sadakat borcunun ihlal edildiği sonucuna varılır.

Sadakat borcunun ihlali, eşlere zina veya geçimsizlik sebebiyle boşanma ya da ayrılık davası açma imkanı verir. Zina halinde ceza davası da açılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir