Ester Nedir,Kimya,Kullanım Alanları | Kimya Bilgileri |

Ester Nedir,Kimya,Esterleri oluşturmak için polihidrik alkoller (polioller) de kullanılabilir.

Basit esterin genel formülü RCOOR’dir; burada R ve R’ herhangi bir organik gruptur.

Esterler, metal atomun yerini alkolün aldığı organik olmayan tuzlara (etil asetat,gliseril tripalmitat) benzer biçimde adlandırılırlar.

Düşük molekül ağırlıklı esterler suda,asit ya da alkolün moleküler ağırlığı arttıkça azalan,sınırlı bir çözülebilirliğe sahip renksiz sıvılardır.

Düşük molekül ağırlıklı esterlerin çoğu hoş, meyvemsi kokuludur.

Yüksek molekül ağırlıklı esterler renksizdirler ve dokunulduklarında yapışkanlık izlenimi oluştururlar.

Ester Kullanım Alanları

Esterler, besin maddelerinde de bulunur (bal, hayvansal ya da bitkisel katı ve sıvı yağlar).

En önemlileri lipitlerdir (yağlar). Bunlar, gliserinin “yağ asitleri” denilen çeşitli organik asitlerle oluşturduğu esterlerdir; mesela, sütten elde edilen tereyağının temelini, gliserin bütirat (bütirik asit ve gliserin esteri) oluşturur; hurma yağı, gliserin palmitattan (palmitik asit ve gliserin esteri) oluşur.

Besin olarak tüketilmeleri dışında, yağlı maddeler (özellikle iç yağı), sabun yapımında kullanılırlar.

Esterler kimyasal bakımdan çok az etkin olmakla birlikte, suya yavaş yavaş etki ederek, türedikleri asit ve alkolü yeniden oluştururlar.

Alkollerin asitler tarafından esterleştirilmesi, asit, alkol, ester, su arasında denge durumuyla sonuçlanan ve aynı anda iki yönde gerçekleşen tepkimeye iyi bir örnektir.

Bir cevap yazın