Ethem Pertev Kimdir?

Ethem Pertev KimdirTürk farmakologu (Tırnova, Bulgaristan 1871-istanbul 1923).

Ethem Pertev Hayatı

Soğukçeşme askerî rüştiyesini bitirdikten sonra Mektebi Tıbbiye-i Şahane’de öğrenimine devam etti.

Ethem Pertev1895’te eczacılık (fenni ispençiyari) diploması aldı. O tarihlerde eczacılık mesleği, Türkiye’de rum, ermeni ve yahudi azınlıkların tekelindeydi. Ethem Pertev eczacı Ahmed Hamdi Beyin Zeyrek’teki eczanesinden sonra Aksaray’da ikinci türk eczanesini açtı.

Bir yandan eczacılık yaparken bir yandan da çeşitli müstahzarlar yapımına başladı. Çıkardığı ilâçlarla ün yaptı. Bir süre için Almanya’ya giderek meslekî konularda incelemeler yapan Ethem Pertev yurda dönüşünde laboratuvarını fabrika haline getirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir