Ethem Pertev Paşa Kimdir,Hayatı

Ethem Pertev Paşa Kimdir Türk devlet adamı ve edebiyatçısı (Erzurum 1824-Kastamonu 1873).

Ethem Pertev Paşa Hayatı

Trabzon’da iken babası ölünce onun yerine vilâyet kâtipliğine tayin edildi, sonra da vilâyet mektupçusu oldu (1844).

Trabzon valisi Halil Rifat Paşa İstanbul’a dönünce Sadaret Mektubî kalemine alındı. İzmir’e gitti, burada Fransızca öğrendi.

Berlin elçiliği başkâtibi oldu, Almanca öğrendi. Halil Rifat Paşanın ölümü üzerine İstanbul’a döndü.

Anadolu’daki hizmetlerinden sonra İstanbul’da Hariciye mektupçuluğuna tayin edildi. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa tarafından İstanbul’dan uzaklaştırılmak istendi.

Bu maksatla Kastamonu valiliğine tayin edildi ve orada öldü. Ali Paşa ile devrinin en büyük edebiyatçıları arasına girdi. Fakat o da devrinin başka yazarları gibi eskiye bağlı kaldı.

Hem şekilde hem mazmunda yenilik yaptı. Halk şiirinden örnekler verdi. 6-5’lik hece vezni, beyit ölçüsü yerine dörtlük kullandı.

Yabancı dillere ait tamlamaları bıraktı ve o zaman için yadırganacak Türkçe tamlamalara önem verdi.

Fransızca’dan iki şiir tercüme etti: Tıfl-ı nâim, Bekayı ru’d Şinasi’den sonra manzum tercümeyi deneyen yazar oldu.

Mizahî yazılarıyla bu türe öncülük etti. Avavename adlı eserinde köpek ile bir filozofu konuşturdu. Hâbname adlı mensur bir eseri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir