Eugene Chevreul

Eugene Chevreul Fransız kimyageri (Angers 1786-Paris 1889). Angers’de okuduktan sonra Paris’e gitti. Vauquelin’in ders hazırlayıcılığında çalıştı (1810). 1824’te kimya öğretmenliği yaptı ve Gobelin’ler imalathanesinin boyacılık kısmı müdürlüğüne getirildi.

1826’da Bilimler akademisine kabul edildi ve 1830’da Vauquelin’in yerine geçti. Chevreu’ün ün kazanmasına Eugene Chevreulyol açan Hayvani Menşeli Yağlı Maddeler Üzerine Kimyasal Araştırmalar (Recherches Chimiques sur les Corps Gras d’Origine Animale) adlı eseri I823’te yayımladı. Burada, organik maddelerin anorganik bileşiklerle aynı kanunlara uyduğunu gösterir.

Bu maddelerin unsurlarını ayırmak için kısmî çözünme, ergime ve kaynamaya baş vurur ve bir karışımı meydana getiren maddeleri ayırmak için kullanılan bu yollara asal analiz adını verir. Bu metotla yağların bileşimini açıkladı, asitleri yalıtarak bir sabunlanma teorisi kurdu ve stearin mumlarını buldu. Birçok boya maddesi de yalıttı. Bunların arasında en başta bakam ağacının hemotoksilini, luteolin (rezede. sarısı), indigo’daki indigotin v.b. sayılabilir. Kromatik dairesel kullanılmasına dayanan bir renk teorisi de kurdu. Empresyonist, divizyonist ressamlar onun bu teorisinden esinlendiler. Yüz yılı aşan ömrü boyunca, bir kimyager olarak, bütün hayatını çalışmaya vermişti. Kendinden bahsederken «öğrencilerin en yaşlısı» derdi.

 

 

 

Bir cevap yazın