Europa (Mitoloji) Hikayesi | Yunan Mitolojisi Tanrıları |

Europa (Mitoloji) Europa Kimdir Europe. Yun. mit. Fenike kralı Phoiniks veya Agenor’un kızı, Kadmos’un kız kardeşi.

Europa Hikayesi

Europe
Europe. Yun. mit. Fenike kralı Phoiniks veya Agenor’un kızı, Kadmos’un kız kardeşi.

Zeus tarafından kaçırıldı, boğa haline sokuldu ve Girit’e götürüldü.

Birleşmelerinden Minos, Radamanthys ve Sarpedon doğdu.

Daha sonra Europe Girit kralı Asterion ile evlendi.

Girit ile kıta Yunanistan’ının birçok yerinde, onun şerefine Hellotia adı verilen şenlikler yapılırdı.

Bu efsane Girit’te Minos hanedanının eski (ve hattâ tanrısal) bir kökten geldiğini ortaya koymak amacındadır.

Europe nin çeşitli maceraları eski vazo resimlerinde, fresklerde (Pompeii), mozaiklerde (Barberini sarayı, Roma) ve paralar üzerinde (Sur, Sayda) canlandırılmıştır.

Kaçırılışı, birçok çağdaş sanatçıya konu oldu.

Bunlar arasında, özellikle: Veronese (Dukalar sarayı, Venedik), Tiziano (Boston), Tintoretto (Modena), Carracci (Farnese sarayı, Roma, Fava sarayı, Bologna), Buido (Leningrad), Albani (Roma, Milano), Strozzi (Poznan), Maratti (Dublin), Zuccarelli (Venedik), Jordaens (Lille), Lemoyne (Londra), Natoire (Leningrad) Ye Boucher (Louvre, Amiens) sayılabilir.

Rubens’in (Würzburg) bir taslağı ve Dürer’in (Albertina) bir deseni de ayrıca anılmağa değer.

Europe
Europe
Europe

Bir cevap yazın