Evlenme ile Kazanılan Rüşt

Evlenme ile Kazanılan Rüşt Evlenmeyle kişinin reşit olması.

Medeni kanuna göre, evlenme kişiyi reşit yapar.

Buna göre, evlenen bir kimse, 18 yaşını doldurmamış olsa bile, evlenme ile kendiliğinden rüştünü kazanır.

Evliliğin her hangi bir sebeple sakatlanmış olması bu sonucun elde edilmesini engellemez.

Aynı şekilde evlilik herhangi bir sebeple sona ererse, henüz 18 yaşını doldurmamış olan kimse, bu sona ermeye rağmen, rüştünü korur.

Ancak evliliğin butlanında durum farklıdır.

Evlenme ile rüştünü kazanan bir kimsenin, evliliğin butlanına karar verilmesinden sonra da bu rüştünü koruyabilmesi için iyi niyetli olması, yani evliliğin mutlak butlan ile hükümsüz olduğunu bilmemesi gerekir.

Aksi halde butlan kararından sonra rüştünü kaybeder.

Rüşt, fiil ehliyetinin bir şartıdır.

Reşit olmayan kimse, ana ve babası hayattaysa, ayrıca hakim kararıyla bunların velayet hakkı kaldırılmamışsa, ana ve babasının velayeti altındadır.

Ana ve babadan biri hayatta değilse veya bunlar boşanmışlarsa, velayet onlardan sadece birine (sağ kalana veya boşanma kararıyla hakimin küçüğü tevdi ettiği tarafa) aittir.

Velayet altında olmayan küçüğe mahkemece bir vasi tayin edilir.

Bir cevap yazın