Evliya Nedir, Ne Demektir

Evliya Nedir Ne Demektir,Ermiş deyimiyle aynı anlamdadır, Tanrı’nın dostlan olduğuna inanılan kişiler anlamındadır.

Olağanüstü niteliklere sahip bulunduklarına inanılır.

Hz. Muhammed “onlar öyle kimselerdir ki, görüldüklerinde Allah hatırlanır, “demektir, keramet sahipleri, mucizeler gösterdikleri ya da gösterebilecekleri de ileri sürülmüştür.

Tanrı’yı sevmek ve Tanrı tarafından sevilmekle Tanrı’yla birleşmiş sayılırlar.

Bu bakımdan yerinde bir halk deyimiyle, Allah’lıktırlar.

Kendinden geçmiş ve kutsal bir düzeyde yaşamakta bulunmuş kişiler olarak saf ve hoşgörülü, dünyadışı bir kişilikleri vardır.

Tasavvuf tarikatlerinde, özellikle Bektaşilik te üçler, yediler, kırklar, abdallar, aktab, evtad, nükeba ve nüceba diye derecelenenler evliyadırlar.

Arapça velinin çoğuludur.

Kimi tasavvuf tarikatlerinde evliyalığa velayet derecesi denir.

Bu dereceye ulaşacak kadar tapım ve sevgiyle kendinden geçmiş olanların kendi evliyalıklarını bilip bilemeyeceği Ìslam bilginleri arasında tartışma konusudur.

Bir cevap yazın