Eyüp Sabri Paşa Kimdir?

Eyüp Sabri Paşa Kimdir,Türk kumandanı ve yazarı (öl. 1890). Yenişehir yakınlarında İdrisi Muhtefi tarikatına girdi; genellikle Hicaz ve Arabistan yarımadasının tarihi ve eserleri üstüne yazılar yazdı; müslümanlar ve özellikle hacılar için hac yollarını belirten, Mekke ve Medine’yi anlatan, kılavuz niteliğinde kitapları vardır.

Eyüp Sabri Paşa Eserleri

Mir’atü’l-Haremeyn (Mekke ve Medine’nin Aynası); Ahval-i Ceziretü’l-Arab (Arabistan Yarımadasının Durumu), Tarih-i Vahhabiyen (Vahhabilerin Tarihi); Necatü’l-Mü’mittin (İman Edenlerin Kurtulması); Tekmiletü’l-Menasik (Hac Yollarının Tamamlanması).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir