Eyüpsultan Camii,Tarihi,Mimarisi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Eyüpsultan Camii hakkında Bilgi, İstanbul’da, Haliç’in kuzey ucunda,“aynı adı taşıyan semtte cami.

İslâmlığı ilk kabul edenlerden ve 668-669 İstanbul kuşatmasında ölen Eyyub El-Ensarî’nin gömüldüğü sanılan yerdedir.

Eyüpsultan Camii Tarihi

Eyüpsultan Camii
Eyüpsultan camii, İstanbul’da, Haliç’in kuzey ucunda,“aynı adı taşıyan semtte cami.

Burada, üzerinde «Kabr-i Eba Eyyub» yazılı bir taş bulununca, Fatih Sultan Mehmed’in emriyle bir türbe, yanına da bir cami yapıldı.

Eldeki kaynaklardan ve kitabelerden anlaşıldığına göre 1458 yılında yaptırılan ilk cami yıkılmıştır.

Bugünkü caminin ilk örneği olan yapı, Selim III zamanının tanınmış devlet adamlarından Uzun Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştır (1798-1800).

Cami son defa Mahmud II zamanında, 1819’da, tamir ettirildi.

1822’de deniz tarafına rastlayan minareye yıldırım düşmüş, minarelerin üst şerefelerine kadar olan kısım yeniden yaptırılmıştır.

Eyüpsultan Camii Mimari Yapısı

Fatih devrinde yapılan ilk camide, ortada bir büyük kubbe, iki yanda birer yarım kubbe vardı.

Ortadaki kubbeyi sağlam kemerler desteklemekteydi.

Mihrap dışarı doğru çıkıntılı ve yarım kubbe ile örtülüydü.

İlk yapının on altı hücreli medresesinden bugün hiç bir iz kalmadı.

Bugünkü cami, dikdörtgen bir saha üzerine oturtuldu.

Dış ve iç olmak üzere iki avlusu vardır.

Dış avluya kuzey ve doğu yönündeki iki kapıdan girilir.

Kuzey kapıdan sonra rampa ile çıkılan asma bir kat hünkâr mahfiline gider.

Dış avlunun solunda açık türbe ve mezarlar, ortada şadırvan yer alır.

Şadırvan barok başlıklı sekiz mermer sütuna dayanan ahşap saçaklı bir kubbe ile örtülüdür.

İç avluya kesme taştan yapılmış anıtsal bir kapıdan girilir; doğu ve batı yönlerinden iki kapı da buraya açılır.
İç avluda 12 sütuna oturan 13 kubbe vardır.
Bu kısmın ortasında üzeri açık, dört tarafta muslukları olan duvar ve üzerinde bir çeşme yer alır.
Bu duvarların içinde birkaç mezar vardır.
Cami, dikdörtgen planlı, mihrabı çıkıntılıdır.
17,5 m çapındaki merkez kubbesi altı sütun ve iki fil ayağına dayanan kemerlere oturur.
Kubbenin etrafında sekiz yarım kubbe vardır.
Cami, planı bakımından «8 payeli camiler» grubuna girer. Alt katta bulunan kadınlar mahfilinin tavanı düzdür ve galeri katını taşır.
Son cemaat yerinde iki mihrap yer alır.
İki minareli bir camidir.
Cami tezyinat bakımından pek önemli değildir.
Dış avluya girişi sağlayan kapılar, sütunlar, başilıklar barok üslûpta, revak kubbeleri, kadınlar mahfili tavanı, orta kubbe ise kalem işi süslemelidir.
Mermer mihrap çinisizdir.
Mermerden yapılan minber ve kürsü de yaldızla bezenmiş olup barok üslûp özellikleri taşır.
Eyüpsultan camii
Eyüpsultan camii
Eyüpsultan camii

Bir cevap yazın