Ezan Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır

Ezan Nedir Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır,Yüksek sesle söylenen Müslümanları namaza çağıran sözler.

Arapça çağrı demektir, önce sadece essalad diye bağırılırdı.

Daha sonra Abdullah bin Zeyd-i Ensari Hz.

Muhammed’e rüyasında yeşiller giymiş birini gördüğünü ve onun kendisine ezanda söylenecek bir takım sözler öğrettiğini bildirmiş.

Peygamber bu sözleri kabul etmiş.

Yedi cümleden ibaret olan bu sözler çeşitli mezheplerde çeşitli tekrarlanmalarla okunur.

Genellikle ilk cümle dört, öteki cümleler iki ve son cümle bir kez okunur.

Yalnız sabah namazında beşinci cümleyle altıncı cümlenin arasına “namaz uykudan ahırlıdır” anlamındaki cümle eklenir.

Bu sözler şunlardır: Allahu ekber, eşhedü enlâ ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden resulullah, hayye alesselât, hayye lelfelâh, Allahu, ekber, lâ ilahe illallah.

Ezan, namaz vakti gelmeden önce okunmaz.

Ezanın zamanı, namazın da zamanıdır. Ezan, yüksek sesle ve ağır ağır okunur.

Ezan okuyana müezzin denir.

Müezzin, ezan okurken bir başkasına söz söyleyemez, selâm veremez;

bunlar mekrûk’tur. Hayyâleş-salât derken yüzünü sağa ve Hayyâlelfelâh derken de yüzünü sola çevirmesi gerekir.

Kur’anın Mâide sûresinin 58.âyeti şöyle der: “Onları namaza çağırdığınız zaman…” (Ve izâ nâdeytüm ilassalât), Tevbe sûresinin 3. âyetinde de ezan deyimi açklama anlamında kullanılmaktadır.

“Bu, Allah’ın ve Peygamberinin… halka açıklamasıdır” (Ve ezânün minallahi ve resûlihî ilennâsi), Cuma sûresinin 9. âyeti de şöyle der: “Ey inananlar, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Tanrı’yı anmaya koşun”.

İlk ezan 622 yılında okundu.

Ezan’dan önce müslümanları namaza çağırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktaydı.

Sabit bir yöntemde karar vermek üzere Muhammed’in de katıldığı istişare toplantılarında ortak bir karara varılmamış olup daha sonraları sahabeden bazı kimselerin (Abdullah bin Zeyd) gördükleri rüyalar sonuncunda mevcut ezan kullanılmaya başlanmıştır.

Muhammed ‘in emriyle ilk ezan Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur.

Ezan ile ilgili Kur’an’ın Maide ve Cuma surelerinde çeşitli ayetler mevcuttur.

Türkçe Ezan Nedir

İlk Türkçe Ezan 3 Şubat 1932’de Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii’nde okunmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Temmuz 1932 tarihli bir genelgesi ile de ezanın sadece Türkçe okunmasına karar verilmiştir.

Uygulama 16 Haziran 1950 tarihinde kabul edilen kanuna kadar sürmüş olup, bu kanun ile ezanın okunmasında kullanılacak dil serbest bırakılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 temmuz 1932 tarihli genelgesinden sonra 18 sene Türkçe ile okundu.

Bir cevap yazın