Fahreddin Mübarek Şah Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Fahreddin Mübarek Şah Kimdir Türk bilgin ve tarihçisi (1130-1206).

Fahreddin Mübarek Şah Hayatı

Gurîler devrinde Afganistan’da devlet hizmetinde çalıştı.

Arapça, farsça, türkçe şiirleri, Nesebname adlı bir gurî tarihi vardır.

En önemli eseri, İslâm tarihini, türk kavimlerini, türk dili ve edebiyatını konu edinen Şecere-i Ensab’dır (Soylar Kütüğü).

Eserde adı geçen kabilelerin sosyal kuruluşlarıyle ilgili bilgiler de yer alır.

Daha o çağlarda Türk milliyetçilik düşüncelerini ortaya atan, Türklerin dünya milletleri arasında yerini belirlemeğe çalışan görüşleri vardı.

Bir cevap yazın