Faik Ali Ozansoy Kimdir,Hayatı

Faik Ali Ozansoy Kimdir Türk şairi (Diyarbakır 1875 – Ankara 1950).

Faik Ali Ozansoy Hayatı

Süleyman Nazif’in kardeşi. Mektebi Mülkiyeyi bitirdi (1901). Kaymakamlık ve mutasarrıflık yaptı.

Mütareke yıllarında Diyarbakır valisiydi (1918). Dahiliye vekâleti müsteşarlığında bulundu. Mülkiye mektebinde Fransızca öğretmenliği yaptı; 1931 de emekliye ayrıldı.

Edebiyatı cedide akımına, Mülkiyede öğrenciyken Kehkeşana Karşı şiiriyle katıldı ve bir ara Fecriati topluluğuna başkanlık etti (1909). Fecriati estetiğine uygun ağır bir dille, duygu ve hayale geniş yer veren, aşk ve tabiat konularında şiirler yazdı.

Faik Ali Ozansoy Eserleri

Şiir kitapları

  • Fani Teselliler (1900)
  • Elhan-ı Vatan (1915, 1917)
  • Şair-i Azama Mektup 1923)

Ayrıca, Nedim ve Lâle Devri (1950) adlı bir manzum piyesi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir