Faik Reşat Bey Kimdir,Hayatı,Eserleri

Faik Reşat Bey Kimdir Türk edebiyat tarihçisi (İstanbul 1861 – 1914).İzmirli alay emini Hazı Tahir Efendinin oğlu.

Faik Reşat Bey Hayatı

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptıktan sonra, Serasker kapısında Hesap İşleri kaleminde göreve başladı.

Takvim-i Veka-yi gazetesi başyazarlığına (1880); Varna (1881), sonra Yanya Millî eğitim müdürlüğüne getirildi.

İstanbul’a döndükten sonra çeşitli gazetelere yazılar yazdı, özel okullarda öğretmenlik yaptı.

İkinci Meşrutiyete kadar bir süre Matbuatı Dahiliye mümeyyizliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde çalıştı.

1908’de Takvim-i Vekayi müdürlüğüne getirildi. Sonraları, Kadastro okulu kitabet öğretmenliği, Dârülfünun edebiyat tarihi müderrisliği, İstanbul Kız lisesi edebiyat öğretmenliği ve Tarihi Osmanî encümeninde muhabir üyelik yaptı.

Faik Reşat Eserleri

 • Güldeste (şiir kitabı); Ge.ıcine-i Letâif (Hikâyeler Hâzinesi)
 • Mükemmel Osmanlı Lügati (Ali Nazîma Beyle)
 • Muhtasar ve Musavver Tarih-i Osmariî, (Resimli Osmanlı Tarihi)
 • Hazine-i Müntehabat (Seçme Eserler Antolojisi)
 • Usul-ı Kırâat (Okuma Metodu)
 • Külliyât-ı Letâif (Hikâyeler Antolojisi) [2 cilt 1910]
 • Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniye (Osmanlı Edebiyatı Tarihi)
 • Eslâf ve Zeyli (öncekiler ve Eki)
 • Teracim-i Ahvâl (Biyografiler) [1895]
 • Nümûne-i Kitabet (Kompozisyon örneği) [1895]
 • Netice-i Sefalet (Sefaletin Sonucu) [1897]
 • Nümune-i Şiir ve inşa (Şiir ve Nesir örneği) [1890]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir