Fatih Divanı ve Şerhi,Fatih Şiirleri

Fatih Divanı Fatih Sultan Mehmed’in (1432-1481) Avnî mahlâsıyla yazdığı şiirlerini toplayan eseri.

Fatih Divanı ve Şerhi

Ali Emirî (Millet) Kitaplığında bulunan Divan-ı Sultan Mehmed Rahimetullah başlıklı yazmada 68 gazel, 1 muhammes-i mütekerrir, 1 kıt’a, 1 müfred bulunmaktadır.

George Jacob’un, Upsala üniversitesi kitaplığındaki bir yazmadan Sehî, Lâtifi, Hasan Çelebi tezkireleri ile Atâ tarihinden faydalanarak hazırladığı Der Divan Sultan Mehmeds des Zweiten (ikinci Sultan Mehmed Divanı) adlı eserinde (1904) 21 şiir vardır.

Fatih Şiirleri

Saffet Sıtkı’nın (Bilmen) Fatih Divanı (1944), Kemal Edip Ünsel’in (Kürkçüoğlu) Fatih’in Şiirleri (1946) adlı kitaplarında çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerle Fatih Sultan Mehmed’e ait şiirlerin sayısı 87’ye çıkmıştır.

Fatih’in Âşık Çelebi tarafından Meşairüş-Şuara’da (Şairlerin Kutsal Durakları) «Mürettep divanı meşhurdur» diye bildirilen divanı ele geçmedi. Ayvansaraylı İsmail’in Hadikat-ül-Cevami de (Camiler Bahçesi) sözünü ettiği farşça şiirleri de bulunamadı.

Fatih’in elde bulunan şiirleri incelendiği zaman, kendinden önce gelen divan şairlerinin yolunda yürüdüğü, divan şiirinde yaygın konuları işlediği, vezin, söz, sanat ve kavram bakımından öncekilerle ortak bir görüşü benimsediği anlaşılır.

Aruz’un belli bahirleriyle yazılan şiirleri, divan edebiyatı geleneğince sonradan harf sırasına göre derlenip düzenlendi.

Fatih de öteki divan şairlerinin kullandığı Yusuf ve Zeliha, Musa, Nemrud, Cem, Leylâ ile Mecnun, Ferhad ile Şirin gibi hikâye ve masalları yer yer şiirine soktu.Sayıları az olmakla beraber şiirlerinde yeni duyuş ve çağrışımlar, buluşlar göze çarpar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir