Fenarizade Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Fenarizade Mehmed Efendi Türk devlet adamı (?, 1634 – İstanbul 1696).

Fener şeyhi Mehmed Efendinin oğlu.

Kazasker Karaçelebizade Mahmud Efendiden mülâzemet aldı ve müderris oldu.

Defteri Dârülihya (1651), Memiş ali çelebi (1654), Mollagürani (1657), Mihrimah sultan (1661), Gevherhan sultan (1663) ve Vefa hakaniyesi medreselerinde (1665) çalıştı.

Sonra kadılığa geçti; 1668’de Kudüs, 1670’te Şam payesiyle İzmir, 1680’de Edirne ve 1683’te Mekke payesi verildi. 1687’de İstanbul kadısı oldu.

Aynı yıl azledildi, Balıkesir ve Balya kazaları kendisine arpalık olarak verildi.

1689’da Anadolu payesini aldı.

1694’te Anadolu kazaskerliğine getirildi.

Rumeli payesini aldı (1694).

Anadolu kazaskerliğinden Tokat kazası arpalık verilerek azledildi (1695).

Bir cevap yazın