Ferdi Ahmet Ferit Kimdir

Ferdi Ahmet Ferit Kimdir Divan şairi (Yenişehir 1866-İstanbul 1910).

Ferdi Ahmet Ferit Hayatı

Molla Gürâni rüştiyesinde ve Halıcıoğlu Musevi mektebinde hocalık yaptı.

Üsküdar’da Hallaç Baba dergahı şeyhliğinde bulundu.

Şiirleri toplanmamıştır.

Musiki ıstılahlarını bir araya getiren Kâr-ı Natık adlı manzumesi vardır.

Bir cevap yazın