Feyzullah Efendizade Mustafa Efendi

Feyzullah Efendizade Mustafa Efendi Seyit, Türk şeyhülislâmı (1679-İstanbul 1745). Şeyhülislâm Feyzullah Efendinin oğlu. Babasının ikinci şeyhülislâmlığı sırasında medrese Öğrenimini bitirdi.

1698’de Vefa medresesine müderris oldu. Kısa bir süre sonra Edirne payesiyle Selânik kadısı (1702) ve Anadolu kazaskeri oldu (1703).

Beş ay kadar bu görevde kaldı. Edirne vakasında görevinden azledilerek tutuklandı; kardeşleriyle birlikte bir süre Yedikule’de hapsedildi; sonra Kıbrıs’a sürüldü, sonunda Bursa’da oturmaya mecbur edildi (1703).

1732’de Rumeli kazaskeri ve 1736’da şeyhülislâm oldu; ölümüne kadar bu görevde kaldı. Eyüp’te Nişancılar yakınında bir tekkesi ve Saraçhanebaşı’nda bir çeşmesi vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir