Fıtrat Nedir, Din Kültürü

Fıtrat Nedir Din Kültürü,Arapça yaratış anlamındaki fıtrat deyimi, Tanrı’nın evreni bütün olarak yaratışı demektir.

Örneğin Kur’anın Rûm sûresinin 30. âyeti şöyle der: “Allah’ın yaratısı olan (fitretal-lahi) dinini tut”.

Bu deyim Peygamber Hz. Muhammed’in birçok hadislerinde de kullanılmıştır.

Örneğin Peygamber bir hadîsinde şöyle der: “Her çocuk Allah’ın yaratısına göre (ala’l fıtra) doğar”.

Bu hadis şöyle yorumlanıyor: “Doğduktan somadır ki onu ana ve babası hıristiyan, yahudi, mecûsî vb. yapar”.

Bir cevap yazın