Fraktin Kaya Yazıtları

Fraktin Kaya Yazıtları İki kısımdır: sol parçasında, bir sunağın iki yanında iki şahıs karşılıklı ayakta durur. İkisi de kısa birer eteklik ile sivri uçlu yüksek başlık giyer. Sağdakinin sol omuzunda bir yay, belinde de bir kama vardır, karşısındaki tanrıya sağ eliyle içki sunar. Tanrı da, sağ eliyle, omuzuna dayadığı bir litus’u, ileriye doğru uzattığı sol eliyle de herhangi bir şeyi tutar.

Figürlerin elleri üzerindeki yazıtlar sayesinde bu şahıslardan sağdakinin Hattuşil III, soldakininin fırtına tanrısı olduğu anlaşılır. Kabartmanın sağ tarafındaki sahnede ise Kargamış sarayının fasadları üzerinde oturan tanrıça ile başlarından ayaklarına kadar inen örtüye bürünmüş iki rahibe görülür. Solda bir taht üzerinde oturan tanrıça, sol elinde bir kadeh tutar. Sağdaki kadın ise yere içki dökerek özel bir törenle tanrılara kurban sunar. Uzattığı elinin üzerindeki yazıdan bu kadının Hattuşil III’ün karısı «büyük kraliçe Pudu-Hepa» olduğu anlaşılır.

Abidenin, üzerindeki kabartmalar M.ö. XIV. yy.da yapıldığını gösterir. Fıraktin kaya kabartmasının 300 m kadar doğusunda 1939’da K. Bittel ve R. Naumann, 1947 yılında Tahsin özgüç kazı yaptı. Kazılarda doğu duvarı dışında iyi korunmuş tamamen taştan yapılmış bir bina ortaya çıkarıldı. Bina birbirine paralel üç odadan ibarettir.

Fıraktin kayalığındaki iskan yeri bakırçağı medeniyetinin yalnız eski safhasında (Alişar I) kullanıldı, sonra terkedildi.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir