Francesco Morosini Kimdir?

Francesco Morosini Kimdir,Peloponnesoslu denir, Venedik dukası (1619-1694). Venedik filosu kumandanlığına getirildi. Naksos’ta OsmanlIları yendi (1650). 1665 tarihinden 1669 senesine kadar Venedik cumhuriyetinin Girit vali ve kumandanlığında bulundu. 1667’de 18 ay, türk kuşatmasına karşı Kandiye’yi savundu, fakat kalenin harabe haline gelmesi, fransız kumandanı dük de Noailles’in kuvvetleriyle çekilmesi üzerine serdar Fazıl Ahmed Paşaya teslim olmak zorunda kaldı (16 mayıs 1669).

İyi şartlarla teslim olmasına rağmen Venedik senatosunun onayını almadan barış imzaladığı için mahkemeye verildi. Serbest bırakıldıktan sonra San Marco yöneticiliğine getirildi. 1684’te Kutsal Birlik yenilenince Doğuda Türklere karşı girişilen harekâtın kumandanlığına tayin edildi (15 temmuz 1684), peş peşe Patras, Gördes (Korinthos), İsparta.

Mystras kalelerini alarak Mora’da türk hâkimiyetine son verdi; sonra kuzeye geçerek înebahtı’yı aldı; Atina’yı kuşatırken Parthenon mabedini bir humbara ile ikiye böldü; aynı gün şehri aldı (25 eylül 1687); bütün Peloponnesos’u almasından dolayı kendisine peloponnesos’lu lakabı verildi. 1688’de Marcantonio Giustiniani ölünce, henüz harekât bölgesinde olduğu bir sırada Venedik dukası seçildi.

Venedik’e dönerken yolu üzerinde bulunan Eğriboz’u almaya giriştiyse de Eğriboz muhafızı vezir Çelebi İbrahim Paşanın müdafaası yüzünden muvaffak olamadı; hattâ osmanlı kumandanını takdir etmek zorunda kaldı.

1693’te yaşlanmış olmasına rağmen, Doğu’daki venedik topraklarını Türklerin gitgide daha fazla tehdit etmeleri üzerine, denize açılmak zorunda kaldı. Ama ertesi yıl Nauplion’da öldü ve yerine Silvestro Valier geçti. Venedik senatosu, büyük amiralin ölümünden önce üstünde Francisco Mauroceno Peloponnesiaco Adhuc Viventi Senatus yazısı bulunan Morosini’nin bronz bir büstünü dukalık sarayına diktirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir