Francis Harry Compton Crick Kimdir,Hayatı

Francis Harry Compton Crick Kimdir,İngiliz biyolog,bilim adamı (Northampton 1916).

Francis Harry Compton Crick Hayatı

1940’tan 1947’ye kadar İngiliz deniz kuvvetlerinde, sonra çeşitli amerikan ve ingiliz araştırma merkezlerinde çalıştı (Cambridge, Brooklyn, Harward, Rochester, Johns Hopkins, Londra).

Francis Harry Compton Crick Kimdir
Francis Harry Compton Crick ,İngiliz biyolog,bilim adamı (Northampton 1916).

Nükleik asitlerin bünyesi üzerindeki çalışmalarından dolayı 1962’de James D. Watson ve Maurice H.F. Wilkins ile birlikte Nobel tıp ve fizyoloji Ödülünü aldı.

Bunların dezoksiribonükleik asidin (D.N.A.) çift helezon şeklinde olduğu hakkındaki buluşu, XX. yy. içinde biyoloji alanında yapılmış buluşların en önemlilerinden biri sayılabilir.

1953 Yılı başlarında D.N.A.’mn yapısı hakkında yeni bilgiler elde edildi.

Wilkins ve Rosalind Franklin tarafından, X ısınları kırınımıyla D.N.A. billurlarının fotoğrafları çekildi ve D.N.A.’nın bir helezoni molekül olduğu anlaşıldı.

Watson ile Crick helezon D.N.A.’nın kalıtsal bir yapıda, a priori zorunlu olarak yer alan üç olayı (kendi kendini eşleme; değşinim sonucunda anî değişikliklere uğrama; dış etkileri taşıma) açıklayabileceğini gösterdiler.

D.N.A.’nın bu yapısı, 1953’ten beri derinlemesine araştırmalarla doğrulanmış ve ileri sürülen tahminlerin hemen hepsi gerçekleşmiştir, özellikle genetik düzeni çözümlenmiştir.

Bu düzenin birimleri, D.N.A. molekülünü meydana getiren spiral iki nükleotit dizisinin üçlüleridir (bir fosfat, bir dezoksiriboz ve bir azotlu organik baz).

Bu prensibin gerçek olduğunu ilk defa ispatlayanlardan biri kesin olarak Crick’tir.

Bir cevap yazın