Francisco Sanchez de las Brozas

Francisco Sanchez de las Brozas İspanyol hümanisti (Brozas, Caceres 1523-Salamanca 1601). Horatius, Vergilius, Ovidius, Persius’un eserleri ile Politianus’un Sylvae (Ormanlar) adlı eserlerinin açıklamalı baskılarını yayımladı.

Eserleri: Commentaria in A. Aidatı Emblemata (A. Alciati Emblemata Üslûbunda Yorumlar) [1573], Grammaticae Latinae İnstitutiones (Latin Dilbilgisi İlkeleri) [1562], Paradoxa (Paradoks) [1581], Organımı Dialecticum et Rhetoricum (Retorik ve Diyalektik Kılavuzu) [1579] adı altında belagat üstüne bir incelemesi olan De Arte Dicendi (Nutuk Sanatı Üstüne) [1556] v.b. De Los Errores de Porfirio (Porfirius’un Yanılmaları Üstüne) [1588] adlı inceleme kitabı yüzünden Sant’Uffizio ile çatıştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir