François Mitterrand Kimdir,Hayatı | Biyografi |

François Mitterrand Kimdir Fransız siyaset adamı (Jarnac 1916). Edebiyat ve hukuk öğrenimi gördü, gazetecilik yaptı.

François Mitterrand Hayatı

Siyasi hayatı 1956’da U.D.S.R.’den (Demokratik ve Sosyalist Direniş birliği) Nievre milletvekili seçilmekle başladı.

Ramadier ve Schuman kabinelerinde (1947-1S48) Eski Muharipler bakanı olarak bulundu. Sonra, başbakan yardımcısı (1948-1951), devlet bakanı (1952) oldu.

François Mitterrand1953’te U.D.R.S’nin başına geçti, içişleri bakanı olarak (1954-1955) Mendes France kabinesine girdi.

Şubat 1956’da Guy Mollet kabinesinde maliye bakanı oldu.

1962’de Millet meclisinde Demokratik Toplaşma grubuna katıldı, solun lideri durumuna geldi, 9 eylül 1965’te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ise de seçimi kazanamadı.

Sol Demokrat ve Sosyalist federasyonu (F. G.D.S.) başkanı (9 aralık 1965) ve «muhalefet» lideri oldu. De Gaulle’ün meclisi feshetme ve referandumu erteleme kararını, «bir iç savaşa yol açma» olarak niteledi.

1968Genel seçimlerindeki başarısızlıktan sonra federasyon başkanlığından istifa etti (7 kasım) ve bağlı olduğu grup (C.İ.R.),1969 temmuzunda kurulan Yeni Sosyalist partiye katılmadı.

Eserleri: Aux Fronti&res de VUnîon Française (Fransız Birliği’nin Sınırlarında) [1953]; La Chine ou Defi (Çin Meydan Okuyor) [1961]; Le Coup d’Etat Permanent (Sürekli Hükümet Darbesi) [1964].

1978 milletvekili seçimlerinden sonra, yönetimdeki sosyalist parti hızla güç kazandı.
Eylül 1977’de solun birliğinin bozulmasına ve başkanlık seçiminin nisan 1981’de yapılan ilk turunda komünist bir adayın da bulunmasına rağmen, 10 mayıs 1981’de yapılan ikinci turda tüm sol seçmenlerin desteğini sağlayarak ve oyların yüzde 51,75’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Milletvekili seçimlerinde de partisi zafer kazandıktan sonra Pierre Mauroy’u başkanlığa atayarak yeni hükümeti kurdu.
Mitterrand göreve başlar banlamaz temel reformlara girişti (yerinden yönetim, ölüm cezasının kaldırılması, yeni vergi yasaları, millileştirme, yb).

Son eserleri şunlardır: L’abeitle et l’architecte (Arı ve Mimar) [1968], La paille et le grain (Saman ve Tohum) [1975] ve Ici et mairt’tenant (Burada ve Şimdi) (1980].

Bir cevap yazın