Frederic Chopin Kimdir?

Frederic Chopin Kimdir,Fryderic Francizsek Chopin Polonyalı besteci (Zelazowa-Wola 1810-Paris 1849).

Frederic Chopin Kısaca Hayatı

Babası Nicolas Chopin, Varşova’da yerleşmiş bir fransız öğretmenidir. Chopin bir harika çocuktu, sekiz yaşındayken eserleri yayımlandı, ilk konserini dokuz yaşında verdi.

On dokuz yaşında Poionya’nın bir numaralı piyano virtüözü oldu, 1 Kasım 1830’da, dış ülkelerde «eğitim gezisi» yapmak amacıyla Polonya’dan ayrıldı, aralık 183İ’de

Frederic ChopinParis’e yerleşti. Orada, kendisinden ders almak için yarışan soylu çevrelere girmek imkânını buldu.

Kısa süren iki aşk macerasından sonra, Liszt’in aracılığıyla George Sand’ı tanıdı (1837). ilişkileri on yıl sürdü, ölümüne yol açan akciğer veremine o zamanlar tutulmuştu.

1838 Kışını Sand ile birlikte. Mal lorca adasındaki Valdemosa manastırında geçirdi. Prelüdlerinin çoğunu orada besteledi.

Paris’e döndü, yazlarını İndre bölgesindeki Nohant’da, Sand’ın konuğu olarak geçirdi. Aristokrat Chopin ile devrimci Sand arasında anlaşmazlık çıktı. Düzenli bir çalışma ile eser veren Chopin’in verimliliği 1846’da azaldı.

Hastalığı ağırlaştı. İngiltere’ye yaptığı bir yolculuktan sonra, ocak İ849’da Paris’e döndü. Bestelemeyi, ders vermeyi bıraktı, aynı yılın ekim ayında öldü.

Chopin’in orkestra eserleri yok denecek kadar azdır: iki piyano konçertosu, bir konser allegrosu ve bir «krakowiak».

Oda müziği türünde de çok verimli olduğu söylenemez; keman ve çello için polonez (1829), piyano, keman ve çello için üçlü (1833), piyano ve çello için Konçertont ikili, ölümünden sonra yayımlanan on yedi şarkı. Chopin devamlı olarak piyano alanında eser verdi.

Piyano eserleri, tarih sırasına göre on dört gruba ayrılır. Sayıları 14’ü bulan polonezler, bestecinin kişiliğini tam olarak yansıtır: vatansever, âşık, şair, virtüöz. Mazıırka’\ar\ 51 tanedir.

Dört çeşitlemeler dizisi, virtüoz ca çalışmalardır. Beş rondo arasında yer a lan krakowiak orkestra eşliğinde çalınır. Yirmi noktürn’ünde Chopin içli ve hüzünlüdür, ama marazı değildir, iki konçerto gençlik eserleridir.

İrticalen çalmağa yatkın olan Chopin, kalıplaşmış sonat biçiminde rahat değildir; yine de bu türde üç eser vermiştir: bunlardan biri, içinde ünlü mars bulunduğu için Cenaze sonatı diye adlandırılır.

Etüd’ler üç defterde toplanmıştır (1829, 1836,1840). On dört vals, taşıdıkları mahalli özelliklerle Viyana valslerinden ayrılır.

Dört balad’ın romantik bir havası vardır. Dört impromptu arasında, op. 66 Fantaisie impromptu son derece yaygındır. Dört seher zo, baladı ar gibi şiirli bestelerdir. Yirmi altı preîüd şiir doludur.

Chopin bu eserlerde dinleyiciye içini döker. Diğer eserleri: Bolero, Trantelîa, fa minör Fantezi ve iki şaheser: Bersöz (1845) ve Barkarol (1846).

Piyano çalışıyla büyük başarı kazanan Chopin’in virtüöz ve yaratıcı kişilikleri birbirinden ayrı değildir: solocu olarak da üslûbu hiç bir zaman kadınsı değildi, pırıltılı ve yumuşak çalışının ardında erkeksi bir ses varlığını daima duyurur, bazen de kendini şiddetle açığa vururdu. Bu üslup, saf bir sadelikle seçkinliğin şaşırtıcı bir karışımıdır.

Sadelik, söyleyiş tarzında ve yumuşak melodilerin saflığındadır, sanatçı tumturaklı deyişlerden şiddetle kaçınır. Melodi çizgisinde sürekli olarak, bol sayıda süslemeler yer alır. Bunlar rastgele eklenmiş aşırılıklar sayılamaz: süslemeler çıkartılırsa melodi çizgisi de değişir.

Süsleme gibi, armoni de melodiyle birlikte bir bütün yaratır: sadece armoni olarak kullanılmaz, melodinin de tamlayıcısıdır.

Beklenmedik modülas yonlar, ileris alışılmamış kullanışlar yoluyla Chopin, Wag ner’i ve özellikle çağdaş armoniyi müjdeler (Faure, Debussy ve Ravel).

Bu öncü nitelik sağlam klasik temellere dayanır. Bunların başında Bach gelir. Chopin her konserinden önce Bach’ın bir eserini çalardı. Sanatçının örnek saydığı besteci ise Mozart’tır. Ona göre Beethoven fazla sert ve «atletik», Schubert bazen «bayağıdır.

Chopin melodrama ve aşın coşkunluğa düşmandı, Meyerbeer’den nefret e der, Berlioz’un sanat uygulamasını doğru bulmazdı. Schumann’dan hiç söz etmedi.

Müzik anlayışıyla edebiyat anlayışının kaynaşmasına şiddetle karşı çıkmasının bunda etkili olduğu söylenebilir.

Edebî görüşlerin müzik alanını kaplamasından kaçınmakla birlikte, çok bilgili ve her sanatla ilgili bir insandı, Böylece yaratıcı, sanatçı ve insan olarak, çağında eşsiz bir rol oynadı: kökü demokraside yatan romantik anlayışa aristokrat bir hava kattı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir