Friedrich August Rosen

Friedrich August Rosen Alman şarkiyatçısı (Hannover 1805-Londra 1837). Berlin’de Radices Linguae Sanscritae’yi (Sanskritçenin Menşeleri) [1827] yayımladıktan sonra, Londra’da doğu dilleri öğretmenliği yaptı. Atgebra von Mohammed İbn Musa’nın (Muhammed İbni Musa’nın Cebir Kitabı) [1831] ve Rig Veda’nın (1838) bir tercümesini yayımladı.

—Kardeşi GEORG, alman şarkiyatçısı (Defmold 1820-ay.y. 1891), Grammaire Ossete (1846), Histoire de la Turquie Depuis la Victoire de la Raforme Jusqu’au Traita de Paris’i (1867) yazdı ve Tutiname’-yi (1858) çevirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir