Friedrich Schlegel Kimdir?

Friedrich Schlegel Kimdir Alman yazarı ve bilgini (Hannover 1772-Dresden 1829). Auguste Wilhelm von Schlegel’in kardeşi.

Friedrich Schlegel

Göttingen ve Leipzig üniversitelerinde öğrenim gördü ve özellikle klasik filolojiyle ilgilendi.

1796’da Jena’ya kardeşi August Wilhelm’in yanına gitti, romantik gruplara katıldı; 1797’de Berlin’e giderek kardeşiyle birlikte Aİhenaum (1798) dergisini kurdu ve Schleiermacher ile tanıştı.

Kısa süre sonra Lucinde (1799) adlı romanını yayımladı. Bu romanı ile Athenâum’da ve Europa’da (1803-1805) yayımlanan makaleleri ve denemeleri, yazarın alman romantik düşüncesine başlıca katkısıdır.

Schlegel, Fichte’nin etkisinde kalarak şiirde mutlak idealizmi aradı. Şairin hürriyeti, mistisizmi olduğu kadar maddî duyum ve tadlar dünyasını da aynı serbestlikle dile getirmesindeydi.

Ama bunlardan birinin ağır basmasına imkân vermemek için sırasında istihzadan yararlanmayı bilmeliydi. Bununla beraber Katolikliği kabul edince (1808) Schlegel’de mistisizm ağır bastı.

Friedrich schlegel mezarı (Dresden)

1802 1804 Arasında yaptığı bir seyahat sırasında Sanskritçe ve Farsça üstüne yaptığı çalışmaların sonucu olan Über die Sprache und die Weisheit der İnder (Hint Dili ve Bilgeliği Üstüne) adlı denemesini yayımladı (1808).

Son önemli eseri, Viyana üniversitesinde verdiği dersleri toplayan Geschichte der Alten und Neuen Literatür’dur (Eski ve Modern Edebiyat Tarihi) [1815].

Katolikliği benimsemesinden sonra Viyana’da resmî görevler alan yazar, geçmişteki idealinden vaz geçerek meslek hayatını Kutsal İttifakın başlıca destekleyicilerinden olan hükümetin yüksek memurlarından biri olarak tamamladı.

Friedrich Schlegel Eserleri

Vom ästhetischen Werte der griechischen Komödie (1794)
Über die Diotima (1795)
Republikanismus’a kıyasla (1796)
Georg Forster (1797)
Über das Studium der griechischen Poesie (1797)
Über Lessing (1797)
Kritik Parça (“Lyceums” -Fragmente) (1797)
Fragmente (“Athenaeums” -Fragmente) (1797-1798)
Lucinde (1799)
Über Felsefe Öldürür. Bir Dorothaea (1799)
Ölmek Poesey’in Gespräch über (1800)
Über die Unverständlichkeit (1800)
Düşünce (1800)
Charakteristiken und Kritiken (1801)
Transandantalfilosophie (1801)
Alarkos (1802)
Reise nach Frankreich (1803
Geschichte der europäischen Literatur (1803/1804)
Grundzüge der gotischen Baukunst (1804/1805)
Über die Sprache ve Weisheit der Indier (1808)
Deutsches Museum (ed.), 4 Vols. Viyana (1812-1813)
Geschichte der alten und neueren Edebiyat (dersler) (1815)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir