Gabriel Noradunkyan Kimdir,Hayatı

Gabriel Noradunkyan Kimdir,Ermeni asıllı Türk devlet adamı (İstanbul 1852-?). Ekmekçibaşı Kirkor Noradunkyan’ın oğlu. Kadıköy’de Frerler mektebinden mezun oldu.

Paris Hukuk fakültesini bitirdi; orada bir süre Siyasî İlimler okuluna devam etti.

İstanbul’a geldikten sonra Hariciye nezaretinde tahrirat kâtibi oldu ve bu görevle Paris’e gönderildi. Hariciye nezaretinin çeşitli dairelerinde çalıştıktan sonra Çetine elçiliğine tayin edildi.

1881’de Babıâli hukuk müşaviri ve çeşitli siyasî komisyonlara memur tayin edildi. Hukuk fakültesinde siyasî ilimler ve devletler özel hukuku derslerini okuttu.

İkinci Mevrutiyetten sonra Kâmil Paşa kabinesinde ticaret ve nafıa nazırı oldu. Daha sonra âyan azalığına getirilen Gabriel Noradunkyan, bir ara hariciye nazırlığı da yaptı. Cumhuriyet devrinde Paris’e yerleşti.

Gabriel Noradunkyan Eseri

Recueil d’Actes İnternationaux de L’Empire Ottoman (Osmanlı imparatorluğunun Milletlerarası İşlemleri Derlemesi).

Bir cevap yazın