Gaius Cassius Longinus | Biyografi |

Gaius Cassius Longinus Sezar’ı öldürenlerden biri (öl. M.Ö. 42).

Parth’lara karşı savasında Crassus’un quaestoru iken, yenik roma ordusunun döküntülerini başarılı bir çekilmeyle kurtardı (M.Ö. 53).

iç savaşta Pompeius’un bir filosuna kumanda etti ve Messina boğazında Sezar’ın kadırgalarını yaktı.

Pharsalos’tan sonra Sezara katıldı.

Kendisi için hayal ettiği Roma valiliğine kayınbiraderi Brutus’un seçildiğini görünce duyduğu güceniklikle Sezar’a karşı ayaklanmaya girişti (M.Ö. 44). Diktatörün ölümünden sonra Suriye valisi oldu.

Sezar’a bağlı kalan şehirleri insafsızca yakıp yıktı.

Cornelius Dolabclla’yı bozguna uğrattı ve Yunanistan’a döndü.

Phijippi savaşında, sağ kanatta Brutus’un sağladığı başarıdan haberi olmadığı için sol kanatta uğradığı yenilgi yüzünden bir azatlı köleye kendini Öldürttü.

Brutus ona SON ROMALI adını verdi.

Bir cevap yazın