Galip Kemali Söylemezoğlu Kimdir?

Galip Kemali Söylemezoğlu Kimdir, Türk devlet adamı (Erzurum 1873 – İstanbul 1960).

Galip Kemali Söylemezoğlu Hayatı

Galatasaray lisesini bitirdi; Tahriratı Hariciye kaleminde, Bükreş elçiliği başkatipliğinde, Atina ve Berlin elçilikleri müsteşarlığında bulundu.

1917’de Tahran büyükelçisi oldu. Petersburg’a giden osmanlı heyetine başkanlık yaptı (1917). 1918’de Moskova elçisi oldu. Mondros mütarekesinden sonra Muhtelit Mütareke komisyonu reisliğine tayin edildi.

İzmir’in işgali üzerine görevinden istifa etti. Damat Ferid Paşa tarafından resmi olmayan bir görevle Roma’ya gönderildi.

Sevr antlaşmasının imzalanması üzerine yazdığı iki kitap yüzünden hariciye memurluğundan çıkarıldı. 1921’de Tevfik Paşa tarafından Stockholm ve Kopenhag elçiliklerine gönderildi. Kurtuluş savaşından sonra kendisine bir süre resmî görev verilmedi ve 1930’da emekli oldu.

Galip Kemali Söylemezoğlu Eserleri

Le Martyre d’un Peuple. Les Turcs Demandent une Paix Juste, Prompte et Durable (Bir Milletin Çilesi. Türkler Âdil, Acele ve Sürekli Bir Barış İstiyor) [1919]; Assasinat d’un Peuple, Süite au «Martyre d’un Peuple» (Bir Millete Karşı İşlenen Cinayet, «Bir Milletin Çilesi»nin Devamı) [1921]; Başımıza Gelenler (1939) [Mondros’tan Mudanya mütarekesine kadar hatıralar]; Galip Kemali Söyle-mezoğlu Hatıraları (1946); Siyasi Dağarcığım (1957); Yok Edilmek İstenen Millet (1957).

Bir cevap yazın